คลัง แจงแล้ว คนกลุ่มนี้ ต้องเรียกคืนเงินเยียวยา 5 พัน

เรื่องเด่น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าว สศค. ได้ส่งหนังสือเรียกคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก Co vid19 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน นั้น สศค.ได้ดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25เม.ย.เป็นต้นไป จำนวนหลายพันคนจริง

อย่างไรก็ดี ยืนยันว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทไปแล้ว 3 เดือน จำนวน 15,000 บาท ไม่ต้องดำเนินการคืนเงิน เพราะจะไม่ได้รับหนังสือในส่วนนี้ เพราะการส่งหนังสือดังกล่าว เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินเยียวยา ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน

คิดว่าเป็นไปไม่ได้ ที่คนที่ไม่ได้กดปุ่มสละสิทธิ์ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จะได้รับหนังสือของสศค.ฉบับนี้ เพราะหลังจากขอสละสิทธิ์แล้ว ระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าขอสละสิทธิ์จริงอีกครั้ง ดังนั้นข้อมูลในระบบที่ได้รับไม่น่าจะคลาดเคลื่อน เพราะหนังสือนี้ถูกส่งให้กับผู้ที่สละสิทธิ์เงินเยียวยาไว้เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊กทนายตัวแสบ ได้โพสต์เอกสารและข้อความ ว่า มีคนส่งมาให้ดู

-ในนั้นคือหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท นำส่งเงินคืน

-ที่ต้องคืนอ้างเหตุผลว่าเจ้าตัวเคยไปทำเรื่องยกเลิก

-แต่ถ้าจำไม่ผิดการยกเลิกมันต้องกดก่อนเงินจะโอน

-กับอีกประเด็นคือถ้าเขาไม่ได้ยกเลิกทำไมถึงจะเอาเงินคืน

-แถมให้อีกข้อคือหนังสืออาจปลอม แต่อันนี้ผมไม่ชัวนะว่าถ้าปลอมใครทำ

ทั้งนี้ ข้อความบางส่วนในหนังสือขอเรียกเงินคืน ระบุว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมด ให้กระทรวงการคลัง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้