ช ายผ้านุ่งแม่ พกไว้ติดตัว เสริมสิริมงคล ช่วยคุ้มครองให้ป ล อ ด ภั ย

ข้อคิดสอนใจ ความเชื่อ

บนโลกใบนี้คงไม่มีอะไรที่ช่วยคุ้มครองเราได้ตลอ ดเวลา สิ่งที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ นั้นก็คือสติ

และมีสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้คุณมีสติมากที่สุดก็คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า คำอวยพรของพ่อแม่

บนโลกนี้ไม่มีพรไหนดีและวิเศษเท่า พรจากพ่อและแม่ของเราแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นในตอนที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เราควรทำก็

คือดูแลท่านให้ดีที่สุดเท่าที่ ลูกคนนึงจะสามารถทำให้ได้จะดีกว่านะ เพราะเราไม่มีวันรู้ได้หรอ กว่า พ่อกับแม่ของเรานั้น

จะอยู่กับเราไปถึงตอนไหน อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอน รีบทำตอนที่ยังมีโอ กาส ดีกว่าต้องมาเสียใจทีหลังนะ หากทำให้ท่านพอใจและมีความสุข นั่นก็ถือว่า เราประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วล่ะ

เมื่อพ่อแม่มีความสุข และภาคภูมิใจในตัวเรา ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้รับพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะ เพราะว่าพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ ที่เราสามารถกราบไหว้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่มีคำอวยพร

ไหนจะศักดิ์สิทธิ์เท่าคำอวยพรจากพ่อแม่อีกแล้วล่ะ ลูกที่ดีและกตัญญูมักจะได้ดีและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแหละ
ในสมัยโบราณนั้นมีหล า ยคนนิยมพก เค รื่ อ ง ร า ง ข อ ง ข ลั งกันเยอะ โดยเฉพาะเหล่าท ห า รก่อนจะออ กศึ ก ส ง คร าม เพื่อช่วยปกป้อง คุ้ มภั ย อยู่ห่างไกลจากพ่อแม่และก็มีบางคนที่ยังพกอยู่ในยุคปัจจุบันเพราะเชื่อว่าจะเป็นเค รื่ อ ง ร า ง

ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ทำให้ปลอ ดภั ยจาก อั น ต ร า ยต่าง ๆ พ้นจากสิ่งที่จะเข้ามาทำ ร้า ย หากคุณอย ากจะได้เครื่องร า งดี ๆ มาติดตัวลองหาเป็น ช ายผ้านุ่งแม่ มาติดตัวไว้ก็อุ่นใจมากเลยทีเดียว

มี ท ห า รคนหนึ่งที่ออ กไปทำส ง ค ร า มเขาไม่มีพ่อมีเพียงแม่ ก่อนจะออ กไปร บแม่ก็ให้ข อ งข ลั งของพ่อที่เคยมีไว้คุ้ ม ภั ย เขาก็อย ากได้จากแม่บ้าง แม่ก็คิดว่าจะเอาอะไรให้ลูกดีในเมื่อไม่มีของ ข ลั งอะไรเลย

และกลัวลูกจะเสียกำลังใจหากไม่มีของขลังอะไรให้ติดตัวไปคุ้ ม ภั ย แล้วแม่ก็เลยฉีกเอาช ายผ้านุ่มของแม่เองม้วน ๆ เรียวย าวขนาดพอดี ๆ

แล้วเอาเชือ กเล็ก ๆ รัดจนแน่นถักด้วยด้ายแล้วใช้ผ้าปอ กหมอนหุ้มทับไว้อย่ างแน่นหนา มองไม่เห็นว่าข้างในคืออะไร มองดูผ่ าน ๆ ลักษณะก็คล้ายวัตถุมงคลทั่วไป

จากนั้นก็ต้องจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพ ร ะ ศ รี รั ต น ต รั ยและคุณพ ร ะส ย าม เ ท ว าธิราช ตลอ ดเทพย าดาทุกองค์ รวมความกับความรักที่แม่มีต่อลูกอย่ างแน่วแน่ จงเป็นเสมือนเกราะแก้วที่วิเ ศ ษ ช่วยคุ้มครองป้องกั น

และพิทักษ์รั ก ษ า ลูก ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของช า ยช า ติท ห า รให้มีความปลอ ดภั ยและประสบชัยชนะ อ ย่ าได้มีอั นต รา ยทั้งปวงทุกประการ พอถึงวันที่ลูกจะเดินทาง ลูกก็มากราบลาและขอพรจากแม่ แม่ก็ให้พรอ ย่ า งน่าประทับใจและมอบสิ่งที่ทำเอาไว้ให้ลูกแล้วพูดว่า ‘สิ่งที่แม่ให้ลูกนี้

แม่เชื่อว่ามันมีอ า นุ ภ า พสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์แท้จริงของลูก จง รัก ษ าไว้กับตัวจงดีเพื่อเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองลูกให้ปลอ ดภั ยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อและลูกจะประสบแต่ความชนะทุกครั้งไป โดยไม่รู้จักพ่ า ยแพ้ ต่อ ศั ต รู เลย’

แล้วลูกช ายก็รับพรและของจากแม่ยกขึ้นทูนหัวแล้วก็เข้าใจว่าข้างในนั้นคงเป็นพ ร ะ รูปเล็ก ๆ เขาก็เอาใส่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วลาแม่จากบ้านไปโดยมีขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยม แล้วเขาก็ต้องออ กรบในแนวหน้า

เผชิญกับเหล่าข้ า ศึ ก อย่ างภาคภูมิใจ เขามีความมั่นใจทุกครั้งเวลาออ ก ร บเพราะมีขวัญกำลังใจดี เชื่อว่าจะต้องชนะปลอ ด ภั ย

เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้ ม ภั ยอยู่ และแน่นอนว่าเขากลับมาพร้อมชัยชนะ ไม่โดยทำร้ า ยไม่ได้รับ บ า ดเ จ็ บห นั กแต่อย่ างใด

เพื่อนที่ออ กร บด้วยกันแม้จะมีของขวัญเต็มคอ บางคนก็ยังได้รับบ า ด เ จ็ บส า หั สกลับมาเขาจึงมีความมั่นใจว่าของขลังที่แม่เขาให้มานั้นศักดิ์สิทธิ์

จริง ที่ไม่ต้อง บ า ดเ จ็ บส าหั สขนาดนั้นเพราะของขลังคอยช่วย

ในทุกครั้งที่เขาออ กร บเขาแทบไ ร้ บ า ด แ ผ ล กลับมา จนทุกคนในค่ายรวมถึงผู้บังคับบัญช าบอ กว่าเขาต้องมีของดีคอยคุ้มครอง

แน่นอน พอถึงวันส ง ค ร า มสงบลงแล้วเขาก็กลับบ้านไปกราบแม่และเล่าเรื่องที่คนในค่ายลือกันถึงข อ ง ข ลั งที่เขามี

แล้วเขานำติดตัวตลอ ด แม่ก็ได้เล่าให้ลูกฟังว่า ข อ ง ข ลั งอันนั้นคือ ช ายผ้านุ่มของแม่เอง ที่ช่วยให้ลูกรอ ดพ้ น ภั ยอ ย่ า งน่าอัศจรรย์นั้น

ซึ่งเป็นเมตต าจิตจากแม่และคำแผ่เมตต าอธิษฐานต่อพ ร ะ รัต น ตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้ช่วยให้ลูกปลอ ดภั ย

รวมถึงฝีมือ การรบความชำนาญการ ศึ กของลูกประกอบกันด้วย เลยทำให้ลูกสมดังปรารถนา พอแม่เขาจากไปเขาก็ยังเก็บช ายผ้านุ่มที่แม่ทำไว้ให้นั้น

ติดตัวตลอ ด ในสมัยนี้คนอาจจะไม่ค่อยนิยมเรื่องของ ข ลั งเครื่อ ง ร า งกันเท่าไหร่นัก แต่ก็ยังมีคนเชื่อเรื่องแบบนี้เยอะ

แน่นอนว่าเราเชื่อเอาไว้มันก็ไม่เสียห า ยอะไรแถมยังช่วยให้มีกำลังใจที่ดีได้อีกด้วยนะ ฉะนั้นแล้วของจะข ลั งบางทีก็ไม่ได้จำเป็นต้องป ลุ ก เ ส กเลย คุณลองขอเป็นช ายผ้านุ่มแม่มาพกไว้เหมือนดั่งท ห า ร ห นุ่ ม คนนี้ก็ได้

ขอขอบคุณ horoscopedaily99,มียิ้ม