4 ผักตามรั้วบ้าน หากินง่าย ประโยชน์เพียบ

อาหารการกิน

ผักทุกชนิดมีประโยชน์หากเลือกทานได้ถูกวิธี และในปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากผักนั้นส ร ร พ คุ ณก็แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าผักบางชนิดก็ใ ห้ โ ท ษได้สำหรับร่างกายของบางคนแต่มันก็มีน้อย สำหรับวันนี้เราจะมีแนะนำ ผักตามรั้วบ้าน 4 ชนิดที่ช่วยรั ก ษ า โ ร ค เ บ า ห วา น ได้ โดยจะช่วยล ดปริมาณน้ำตาลใ น เ ลื o ดได้ดีนั่นเอง เป็นผักสวนครัวของเรานี่เองแนะนำว่าทุกบ้านควรจะมีปลูกเอาไว้ มีผักอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลย

1 ผักตำลึง

เป็นผักที่คน ไ ท ยนิยมทานกันเยอะอยู่แล้ว มีส า ร ต้ า น อ นุ มู ลอิ สร ะสูงอีกด้วย สร ร พ คุ ณเยอะช่วยป้ อ ง กัน โ ร คได้หลายอ ย่ า งทีเดียว โดยเฉพาะโ ร ค เ บ า ห ว า น ช่วยได้เพราะตำลึงนั้นช่วยลดระดับน้ำตาลใน เ ส้ น เ ลื o ดได้ดีนั่นเอง มีงาน วิ จั ยออกมายืนยันแล้วด้วยว่าตำลึงช่วยได้จริง ๆ หากไม่ชอบเอามาประกอบอาหารแล้วทานก็จัดแบบน้ำตำลึงคั้นดิบ ๆ มาได้เลย วันละ 2 แก้ว ดื่มเช้า – เย็น เป็นประจำจะรู้สึกดีขึ้น

2 ผักเชียงดา

อ ย า กจะให้หามาปลูกไว้ทานกันเยอะ ๆ เลย เป็นผักที่ป้องกันการดูดซึมน้ำตาลได้ดีเหมือนกัน แถมยังช่วย ฟื้ น ฟู เ ซ ล ล์ ตั บ อ่ อ นได้ ล ดน้ำตาลใน เ ลื o ดได้เป็นอย่างดี เวลาจะเอามาทานก็ดื่มเหมือนชาก็ได้โดยเอาใบผักเชียงดาแห้งมาต้นดื่มครั้งละ 4 กรัม ดื่มวันละ 2 – 3 ครั้ง หรือไม่ก็ทานเป็นผักประกอบในมื้ออาหารก็ได้เหมือนกัน

3 ใบชะพลู

สำหรับน้ำใบชะพลูนั้นมีการทดลองว่ากระต่ายที่เป็นเ บ าหวานนั้นน้ำใบชะพลูช่วยลดระดับน้ำตาลได้ แต่ว่าจะใช้กับกระต่ายที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้ผลนะ ฉะนั้นแล้วคนเป็นเบาหวานจะเห็นผลมากกว่า โดยใช้ใบชะพลูทั้งต้นเลยมาพับเป็น 3 ทบ จากนั้นก็ใช้ ด อ กไ ม้ไผ่มัดเป็น 3 เปลาะ แล้วก็ต้นโดยใส่น้ำแต่พอท่วม ต้นจากน้ำ 3 ส่วนให้เหลือเพียง 1 ส่วน แล้วจากนั้นก็ดื่มวันละครึ่งแก้ว 3 ครั้ง/วัน ก่อนอาหารแต่ละมื้อเลย

4 มะระขี้น ก

มะระขี้น ก บางคนก็ไม่ค่อยชอบทานเพราะว่ามีรสชาติขม แต่ว่ามีประโยชน์อ ย่ า งมากเลยนะ จะเอาไปประกอบอาหารหรือทำเป็นน้ำผักสดดื่มก็อร่อยอยู่นา โดยคั้นน้ำจากผลสดมื้อละ 2 – 3 ผล โดยให้เอาเมล็ดออกก่อนนะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนิดหน่อย แล้วก็ใส่ลงเครื่องปั่นคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ดื่ม 3 เวลา เลย เช้า กลางวัน และ เย็นก่อนอาหาร ซึ่งมะระจะ ก ร ะ ตุ้ น อิ น ซู ลิ น ยั บ ยั้ งการสร้าง ก ลูโ ค ส ทำให้ลดระดับน้ำตาล ใ น เ ลื o ดได้

สำหรับคนที่อ ย า กทานแต่ไม่อ ย า กจะหาปลูกเพราะไม่มีเวลาดูแล ก็หาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดทั่วไปร า ค า ไม่ แ พ งอีกด้วยแต่มากด้วยส ร ร พ คุ ณต่าง ๆ มากมาย รับรองเลยว่าจะต้องเป็นผักที่สามารถช่วยคนที่เ ป็ น เ บ า ห ว า นให้ระดับน้ำตาลใน เ ลื o ด ลดลงได้จริง ๆ

เรียบเรียงโดย krustory