เริ่มวันนี้ ทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องจองคิวล่วงหน้า

เรื่องเด่น

สำหรับ ผู้ที่ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ได้เปิดบริการงานทะเบียน ทำบัตรประจำตัวประชาชน แบบ New Normal ต้องจองคิวล่วงหน้า โดยเฟซบุ๊กเพจ กรมการปกครอง fanpage ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมการปกครอง เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบใหม่ New Normal โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th โดยเริ่มวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองทุกแห่ง และสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากนั้นจะขยายผลการดำเนินการจนครบทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ได้แก่ งานบริการต่างๆ ดังนี้

1. งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

2. การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

ภาพจาก กรมการปกครอง

สำหรับวิธีการจองคิวล่วงหน้า สามารถทำได้ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ https://Q-online.bora.dopa.go.th

2.กรอกข้อมูล การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

3.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทร

4.จากนั้นกด ตรวจสอบข้อมูล

5.ระบบเข้าสู่หน้าบริการนัดหมายล่วงหน้า

6.เลือกจังหวัดที่จะขอใช้บริการ

7.เลือกอำเภอที่จะขอใช้บริการ

8.เลือกงานบริการที่ต้องการ อาทิ ขอทำบัตรประชาชน ขอจดทะเบียนสมรส ขอแจ้งย้ายเข้า ฯลฯ จากนั้นเลือกวันที่จะเข้ารับบริการ

ใครที่ต้องการติดต่อทำบัตรประชาชนอย่างลืมจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการนะคะ

ขอบคุณ กรมการปกครอง

เรียบเรียง mumkhao