มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เปิดรับสมัครพนักงาน สวัสดิการเพียบ รายได้ดี

อาหารการกิน

มองหางานอยู่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ดี พร้อม สวัสดิการเพียบ โดยได้มีการกำหนดนโยบายในการเลือกสรรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
มุ่มสนับสนุนการพพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ ข า ย (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. แนะนำสินค้า จัดบูธกิจกรรมสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้
2. จัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ สามารถทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้
3. ออกงาน Event ต่างๆ ประสานงานดูแลลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ชาย – หญิง อายุ 22-30 ปี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปี

 

4. มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้
6. มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)

2.พนักงาน PC ประจำร้าน Dealer & Modern Trade จำนวนมาก! (50 ตำแหน่ง)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ พัดลม ตู้เย็น เป็นต้น
2. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

3. มีใจรักด้านงานขาย ด้านงานบริการ
4. มีความขยัน กระตือรือร้น อดทน

ท่านใดสนใจสมัครและดูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : mitsubishi-kyw.co.th/Career/Job.aspx

ขอขอบคุณ : mitsubishi-kyw