ปลูกติดบ้านไว้เป็นมงเป็นคล โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิง

ความเชื่อ

ว่าน ง า ช้ า งนั้นหลายคนก็รู้จักดีในการใช้ประดับตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวนให้สวยงามแล้วยังมีหลายสายพันธุ์อีกด้วย แต่ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับว่าน ง า ช้ า งในรูปแบบของสมุน ไ พ ร ที่ทุกบ้านควรจะมีปลูกเอาไว้ใช้ โดยเฉพาะกับผู้หญิง มี ส ร รพคุ ณเยอะมาก ๆ และมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น หอ กสุรกาฬ ว่าน ง า ช้ า งลาย หอ กสุรโกฬ เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้ล้มลุกแต่ไม่มีใบ เป็นต้นลักษณะคล้ายง า ช้ า ง มี ด อ กเป็นช่อ ซึ่งตามความเชื่อก็ยังมีนะ เชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะช่วยป้อ ง กั น ภั ยอั น ตร า ย จะเข้ามาทำร้ า ย ซึ่งใน บ ท ค ว า ม นี้เรามีมาฝากทั้ง สร รพ คุ ณและแ จ กสู ต รการใช้ให้อีกด้วย มีอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลย

ส ร รพ คุ ณของว่านง า ช้ า ง

เราสามารถเอามาต้นเป็นน้ำสมุนไพรดื่มบำ รุ งร่ า ง ก า ยได้ โดยต้มได้ทั้งส่วน หัว ลำต้น เลย ซึ่งจะเป็นสมุนไพรช่วยในการบำรุงโ ล หิ ต รั ก ษ า โ ร ค ริ ด สี ด ว ง ได้ดี อีกทั้งยังช่วยการ อ ยู่ ไ ฟของ ส ต รี หลังค ล อ ดให้ฟื้นตัวได้เร็วอีกด้วย เป็นตัวในการช่วย ขั บ ปั ส ส า วะ แก้ฝ้ า กระ จุ ด ด่ า งดำได้ดีมากทีเดียว

นอกจากจะดื่มเป็นน้ำสมุนไพรแล้วยังเอามาใช้เป็น ย า ภ า ย น อ กได้อีกด้วย โดยเอาลำต้นนั้นมาตำ ๆ แล้วใช้ท า รั ก ษ า สิ ว บนใบหน้า ลดร อ ย เหี่ยว ย่ น ต่าง ๆ บนใบหน้าช่วยให้ใบหน้าอ่อนวัยยิ่งขึ้น และยังเป็นตัวในการช่ ว ย ให้แ ผ ล แห้งเร็ว แก้ผ ด ผื่ น คั น ตาม ผิ ว ห นั งได้ดีมาก รู้แบบนี้แล้วควรรีบหามาปลูกกันเลย

4 สูตรส มุ นไ พ ร ว่ า นง าช้ า งตามภู มิ ปั ญ ญ า

1 สูตรบำรุงโ ล หิ ต

เราเอาต้นว่านง า ช้ า งมาประมาณ 1 กำมือ แล้วด อ งเ ห ล้ า ข า วประมาณ 1 เดือนหมักไว้จนครบเลย พอครบแล้วก็ค่อยเอามาดื่มเพียงครั้งละค่อน ๆ ถ้วยตะไลเท่านั้น ในตอนเย็น 1 ครั้ง/วัน หรือจะดื่มในตอนเช้า – เย็น ก่อนอาหาร 2 เวลาก็ได้เหมือนกัน หรือจะเอามาต้มผสมกับอะไรก็ได้เป็น ย า ได้หมดเลย พอต้มแล้วเอามาดื่มบำรุงร่างกาย เช้า – เย็น ครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ซึ่งสูตรนี้จะช่วยบำ รุ ง โ ล หิ ตได้ดี รวมถึงบำรุงให้สุขภาพผิวเนียนนุ่มอีกด้วย

2 สูตรช่วยบำรุงร า ก ผ ม ให้แข็งแรง

เราจะเอาว่านง า ช้ างนั้นมาคั้นน้ำแล้วชโลมลงบนหนังศีรษะให้ทั่วเลย จะช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรง ดกดำ เงางาม มีสุขภาพดี ลดปัญหาผ มร่ วงได้

3 สู ตรแ ก้ ฝ้ า ก ร ะ

สูตรนี้จะใช้เป็นต้นมาล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วตัดเป็นท่อน ๆ เลย จากนั้นทำการโขลกหรือทุบให้แตกออกมา จากนั้นค่อยนำไปต้มในน้ำเปล่าสะอาด เสร็จแล้วนำมาดื่มเป็นน้ำสมุนไพร ครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ในเวลาเช้า – เย็น จะช่วยลดฝ้า กระ บนใบหน้าได้

4 สูตร ขับ โ ล หิ ต ส ตรี หลัง คล อ ด

เพียงใช้ต้นง า ช้ า งมาล้างแล้วตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วโขลกให้ละเอียดให้ได้ประมาณ 1 กำมือ แล้วก็ต้มในน้ำแต่พอท่วม จากนั้นก็ต้นไปประมาณ 15 นาที ปิดไฟยกลงจากเตาแล้วก็เอามดื่มครั้งละ 1 ถ้วยตะไล ดื่มก่อนอาหารเช้า – เย็น ทุกวันช่วยฟื้นฟูร่างกายของ ส ต รี หลั งค ล อ ดได้ดี

ในด้านของความเชื่อกันบ้างคนโบราณมักจะนิยมปลูกต้นงาช้างเอาไว้ เพราะเชื่อกันว่าป้อ งกั น ภั ยทางไ ส ย ศ า ส ต ร์ ได้ แล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่ปลูกแล้วจะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้าน หนุนให้ทำมาค้าขายคล่อง มีกำไรเยอะ สำหรับใครที่ อ ย า กได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับไปพร้อมกัน ต้นว่านงาช้างก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย krustory