ธกส ให้กู้ 50000 บาท ผ่อน 5 ปี

เรื่องเด่น

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังมีความต้องการเรื่องเงินหมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังร้อนเงินขาดมือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้เรามีข่าวดีมาแนะนำ เพื่อที่ท่านจะได้ไ ม่ต้องไปกู้เงิน นอกระบบที่มี ดอกเบี้ยสูงมาใช้

โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการปล่อย สิ น เชื่ อรายย่อย ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขความ เ ดื อ ด ร้ อน และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงิ น ในระบบ ตามมติของ ครม.

เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอยื่นกู้ ฉุ กเฉินได้ไ ม่ เกินรายละ 50,000บาทและคิดอัตรา ด อ กเบี้ ย คงที่เพียง 0.85%/เดือน มีระยะเวลาในการชำระเงิน กู้สูงสุดไม่เกิน 5ปี

ซึ่งรายละเอียดและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นกู้ มีดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น รายละ 5 หมื่นบาท

2.ระยะเวลาผ่อนชำระไ ม่ เกิน 5 ปี

3. ด อ ก เบี้ ย คงที่ ไ ม่ เกิน 0.85 เปอร์เซ็นต์

4. ต้องมีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน

5. หลักเกณฑ์ให้กู้ ดูจากความสามารถในการ จ่ าย ห นี้ รายได้ และ รายจ่ าย

6. ใช้เครดิตบูโรด้วย แต่ ไ ม่ มีผลกับการขอ สิ น เชื่ อ นี้

7. สามารถขอ สิ น เ ชื่ อ ได้ตั้งแต่วันนี้

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้มีการผ่อนปรนให้ประชาชนหรือเกษตรกรที่เคยมีประวัติทางการเงิ น ไ ม่ ดี สามารถกู้เงิ น ได้สำหรับใครที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้ บ้ านของท่าน