ชัดเจนแล้ว วันโอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน เฟสบุ๊ค นโยบาย ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง 3000 บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ได้แต่ละเดือน มิ.ย. จ่าย2000 ก.ค.จ่ายอีก1000

ภาพจาก นโยบาย ไทยแลนด์

ภาพจาก นโยบาย ไทยแลนด์

เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม จะได้รับเงินครั้งแรก พร้อมกันวันที่ 10 มิถุนายน นี้

ขอบคุณ นโยบาย ไทยแลนด์

เรียบเรียง มุมข่าว