ออมสิน เผยจำนวนผู้ลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน ยังไม่มาตามนัด

เรื่องเด่น

สำหรับมาตรการกู้ฉุกเฉินของธนาคาร ที่ปล่อยกู้สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ล่าสุดธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน CO VID วงเงิน 1 ถึง 5 หมื่นบาท ช่วยเหลืออาชีพแรงงานอิสระ และพนักงานประจำไปแล้ว 130000 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 160000 ราย แต่ยังมีอีกกว่า 300000 ราย ที่ยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารฯ ได้ส่งเอสเอ็มเอสแจ้งนัดหมาย ซึ่งคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้งเอสเอ็มเอสทั้งหมด

จึงขอให้ผู้ได้รับเอสเอ็มอี เร่งติดต่อธนาคาร เพื่อรักษาสิทธิการกู้โดยด่วน

ทั้งนี้จากการสอบถามปัญหาที่ทำให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญากู้กับธนาคารน้อยกว่าทีคาด มีหลายสาเหตุ เช่น อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร ลูกค้าไม่สะดวกวันเวลาที่แจ้งนัดหมาย มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่นจึงไม่เห็นข้อความแจ้งนัดหมาย และบางส่วนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเงินให้เปล่าจึงยกเลิกกู้ไป ดังนั้นธนาคารจึงขอแจ้งผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อช่วง 15 ถึง 19 เม.ย.63 ให้ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์

หากได้รับขอให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมาย

ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนขอกู้เงินฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ล่าสุดถึงวันที่ 18 พ.ค.63 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อแล้ว 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627000 ราย ซึ่งในส่วนของสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว ส่วนสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระยังเปิดให้ลงได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี หรือจนกว่ายอดปล่อยกู้จะเต็ม 2 หมื่นล้านบาท ประมาณ 2 ล้านราย

ผู้ที่ทำเรื่องกู้เงินฉุกเฉินกับทางธนาคารออมสินไว้อีก 300000 ราย ที่ยังไม่ได้ติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารฯ ได้ส่งเอสเอ็มเอสแจ้งนัดหมาย ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาอนุมัติปล่อยเงินกู้ต่อไป

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

เรียบเรียง siamstreet