ไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน 18 พ.ค. ฝนตกมากสุดกว่าทุกปีที่ผ่านมา

เรื่องเด่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุฯ บันทึกเทป ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย 2563 ณ สตูดิโอชั้น 12 อาคาร 50 ปี อุตุฯกล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือน ตุลาคม 2563

ในระยะแรกของฤดู ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับช่วงปลายมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอ สำหรับการเกษตรหลายพื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาศสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ประมาณ 1-2 ลูก ส่วนบริเวณภาคใต้นั้นจะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564

อธิบดีกรมอุตุฯ กล่าวต่อในช่วงท้ายว่า แม้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่ปริมาณของฝนจะมากกว่าปีที่แล้ว ขอให้เกษตรกรที่เฉพาะปลูกพืชในช่วงฤดูฝน วางแผนสำรองน้ำในช่วงที่มีฝนตกน้อย

รวมทั้งวางแผนป้องกันผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคส่วนต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ควรวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ รวมทั้งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ภายหลังสิ้นสุดฤดูฝนต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกพื้นที่ช่วยกันระวังตนเองจากอากาศแปรปรวนบ่อย และพายุฤดูร้อนที่ปกคลุมทั่วประเทศ

เรียบเรียง dailyliveexpress