ขั้นตอน การยื่นอุทธรณ์ เกษตรกร กรณีไม่ได้รับสิทธิ์

อาหารการกิน

หลังจากจ่ายเงินเกษตรกรวันแรกพบว่าเกษตรกรบางกลุ่มไม่ได้รับเงิน ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกคู่มือการบันทึกข้อมูลระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID เข้าสู่ระบบ สามารถทำตามขั้นตอนได้ทันที ดูวิธีทำตามขั้นตอน สามารถเข้าสู่ระบบ 9 ขั้นตอน ง่ายคลิกเดียว อุทธรณ์ รับเงิน ช่วยเหลือ เกษตรกร อุทธรณ์ รับเงิน ช่วยเหลือ เกษตรกร https://covid19.moac.go.th/

ทำตามขั้นตอนเลย

ทำตามขั้นตอน

ทำตามขั้นตอน

ทำตามขั้นตอน

ทำตามขั้นตอน

ทำตามขั้นตอน

ทำตามขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติมคลิก

หากใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนสามารถอ่านขั้นตอนคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

เรียนบเรียง มุมข่าว