ธ.ก.ส.ปล่ อยกู้ลงทะเบียนง่ายผ่านมือถือ

เรื่องเด่น

เปิดวิธีลงทะเบียนเงินกู้ฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.พร้อมให้กู้เงิน 10,000 บาทดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

ผ่อนย าวสูงสุดนาน 24 เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านไลน์ BAAC Family เท่านั้น

จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุ กเฉิ น

โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือนปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก

สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระท บจากไ วรั ส “โควิด-19″โดยเปิดลงทะเบียนผ่าน

ช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้นตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอน”ลงทะเบียนกู้เงินฉุ กเฉิ น ธ.ก.ส.มีดั งต่อไปนี้

1. เพิ่มเพื่อนกับ Line BAAC Familyโดยค้นหาเพื่อนด้วย ID

2. ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Familyเท่านั้น เลือกเมนู COVID-19

ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส.แล้วกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด(เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย.2563เป็นต้นไป)

3. รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS

กรณียังไม่เป็นลูกค้ าเงินกู้ ธ.ก.ส.หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.ให้เตรียมหลักฐานรอการทำสัญญาดั งนี้

บัตรประชาช นตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาช น

4. จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย

โดยเริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 2563

5. ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

6. ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

อย่ างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจแล้วมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE @BAAC Family

โดยไม่ต้องไปติ ดต่อที่ธนาคาร โดยทาง ธ.ก.ส.จะเปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ผ่านทาง Line @BAAC FAMILY

ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงและเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมายจากสาขาต่อไป.

ขอบคุณ ไทยรัฐออนไลน์