คลังทยอยโอนเงิ น เยี ย ว ย า ทุกธนาคาร

เรื่องเด่น

หลังจากมีประชาชนจำนวนมาก ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาตรการเยี ย ว ย า “เราไ ม่ ทิ้ ง กัน”

เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาทนั้น ทาง www.เราไ ม่ ทิ้ ง กัน.com ได้อัปเดตสถานะแล้ว

โดยมีทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะมีข้อความดังต่อไปนี้

ท่านได้รับสิทธิ์ มาตรการเยี ย ว ย า 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

ไม่ได้รับสิทธิ์ ตามที่ท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิภายใต้มาตรการเยี ย ว ย า 5,000 บาท (3 เดือน)

จากการตรวจสอบพบว่า ชื่อท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้ า ครัวเรือนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือเยี ย วย า ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่ าง ไรก็ตาม กระทรวงการคลัง สั่ ง ขย าย เวลารับเรื่องร้องเรียนเราไ ม่ ทิ้ ง กัน

เพื่อขอรับเงินเยี ย ว ย า 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-29 พ.ค.นี้ ได้ที่ธนาคาร 3 แห่งทั่วประเทศ เว้นวันหยุดราชการ

ในส่วนของการจ่ายเงินเยี ย ว ย า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

แถลงข่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยี ย ว ย า จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แล้วทั้ง สิ้ น 14.2 ล้านคน

โดยในแต่ละวันกระทรวงการคลังจะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์เป็นรอบๆ ในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ส่วนในวันที่ 15พ.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก 700,000 ราย

ที่ผ่านเกณฑ์รับเงิ น แล้วแต่บัญชีมีปัญห า และได้ทำการแก้ไขบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวดีของสถานะกลุ่มสีเหลืองที่จะได้รับเงินภายใน 15 พ.ค. และภายในสัปดาห์

คาดว่าผู้ที่สถานะเปลียนสีเหลืองเป็นสีเขียว ของ 12พ.ค. และ 13พ.ค. จะได้รับเงินจากคลังในวันที่ 15 พ.ค.นี้หลายแสนราย

สถานะที่ได้แน่นอนคือสีเขียวทั้ง ต ก ค้ าง มา และเขียวใหม่ คลังกำลังเข้าคิวโอนขอให้ใจเย็นๆได้แน่นอน

เงินเข้า 15 พ.ค.

จะมีสถานะการโอนของรอบที่2ที่ได้5,000 ร่วมด้วย โดยรอบทำการคือผู้ที่ได้รับเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ก็จะมาได้ 15พ.ค.

เช็กเวลาโอนเงินของแต่ละธนาคารโดยประมาณ

เราไ ม่ ทิ้ ง กัน ในวันที่มีการโอนเงิน จะเริ่มโอนตั้งแต่ช่วงเวลา ตีหนึ่ง หรือ 01.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีส่วนตัว

และในส่วนของเวลาอัพเดทสถานะใหม่บนเว็บไซต์ จะเริ่มต้นในเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา ข่าวรายวัน