ประกันสังคม จ่ายเงินช่วยเหลือ คนว่างงาน ตกงาน เริ่มพรุ่งนี้

เรื่องเด่น

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจง เปิดเผยว่า ตอนนี้นายจ้างได้เข้ามาส่งหนังสือรับรองลูกจ้างเป็นจำนวนมาก หลังจากที่เราได้ติดตามนายจ้าง

เมื่อนายจ้างรับรองการทำงานของลูกจ้างเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าโหมดการวินิฉัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราทำงานกันทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในรายที่ได้เอกสารครบถ้วนให้เสร็จภายในวันที่ 12 พ.ค.63 เพื่อให้ทันจ่ายเงินในวันที่ 15 พ.ค. 63 นี้

คำถาม : ทำไมลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือไม่เท่ากัน เพราะอะไร

ตอบ : ลูกจ้างที่ยื่นว่างงานมาก่อนที่กฎกระทรวงบังคับใช้วันที่ 17 เม.ย. 63 ก็จะเหมือนระยะเวลารอคอยยาวนาน ซึ่งทางประกันสังคมยังไม่สามารถวินิฉัยได้เพราะกฎกระทรวงยังไม่ประกาศ เมื่อประกาศใช้เสร็จ เจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็รีบวินิจฉัยให้ทันที

กรณีที่ยื่นมาก่อนหน้านี้วันที่ 17 เม.ย. ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับเงิน เพราะได้รับหมดทุกคนแน่นอน

การที่ได้รับเงินไม่เท่ากัน เพราะวันที่เจ้าหน้าที่หยิบการยื่นขอรับเงินของลูกจ้างมาวินิจฉัย เราจะตัดจ่ายเงินวันนั้นเลย ยกตัวอย่างเช่น

ลูกจ้างหยุดงานวันที่ 1 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่หยิบเอกสารมาวินิจฉัยในวันที่ 25 เม.ย.63 เราก็จะตัดจ่ายวันที่ 25 เม.ย. ทันทีโดยคำนวณเงินที่ได้คือ 25 วัน ส่วนอีก 5 วันที่เหลือ ก็จะตัดจ่ายในเดือนถัดไป ครั้งที่ 2 ก็ไม่ใช่ 30 วัน ก็จะเพิ่มเป็น 35 วัน

คำถาม : อยู่บริษัทเดียวกัน แต่ทำไมบางคนได้รับเงินเร็ว บางคนได้รับเงินช้า

ตอบ : ลูกจ้างในกิจการ หรือบริษัทเดียวกัน อาจจะยื่นขอรับเงินชดเชยคนละพื้นที่เขต เช่น บางคนยื่นต่างจังหวัด บางคนยื่นที่กรุงเทพฯ ทำให้ได้รับเงินไม่พร้อมกัน

ถาม : ยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว จะได้รับเงินเมื่อไร

ตอบ : เราได้เร่งวินิจฉัยให้แล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนจำนวน 180,000 คนได้รับ SMS ประมาณ 16.00 น. ว่าประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว โดยอีกงวดคือวันที่ 15 พ.ค. 63

ถ้าหากลูกจ้างได้รับ SMS แล้ว แต่ยังไม่มีเงินเข้าบัญชี เป็นได้ 2 กรณี คือ

1. เลขบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกตรง

2. เลขบัญชีที่ให้ไว้ถูกปิดไปแล้ว

3. ให้รีบแจ้งประกันสังคมทันที ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ หรือสำนักประกันสังคมตามเขตต่างๆ

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม