ต ร วจส อ บย อด เงิ น

เรื่องเด่น

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ด

ของโ ค วิ ด-1 9ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

www.เราไม่ทิ้งกัน.comโดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยู่

แต่อย่ าลืมว่าเราก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังพอช่วยเหลือได้มากทีเดียว

เข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2563 ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรคนจนเหมือนเดิม

โดยวันนี้เรารวบรวมข้อมูลปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรคนจนมาบอกแล้ว

แต่ต้องย้ำว่า วันที่ระบุข้างล่างนี้เป็นวันเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งคลังจะทยอยจ่ายให้เรื่อย ๆ จนครบทุกคน

ดังนั้น ผู้ถือบัตรคนจนอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ดังกล่าว

สิทธิ์ที่จะได้รับในวันที่ 1 พฤษภาคม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เงินผู้สูงอายุ 50ถึง100 บาท ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

จะได้รับเงินสงเคร าะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2563

โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา

ดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0ถึง30000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30001ถึง100000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท เงินคืนภาษี VAT 5เปอร์เซ็น

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันย า ยน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5เปอร์เซ็น

ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้

หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ต่อ เดือน ต่อ ครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้ าง

สามารถตรวจสอบได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08จุด30ถึง17จุด30 น

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลายกระแสบอกว่ามีเงินเข้าบัตรวันนั้นวันนี้ อย่ า เพิ่ง เ ชื่ อ

ท่านสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพื่อเช็ ก ว่าเงินเข้าจริงไหมมีเงินในบัตรจริงไหม

โดยวิธีง่ายๆไม่ต้องไปเช็ ก ที่ตู้ให้เสี ย เวลา โดยการ โทรไปที่เบอร์ 021092345 จากนั้น กด 3 แล้วก็กด 1

จากนั้นให้เราเรากดเลขบัตรประชาชนเรา 13 หลักตามด้วยเครื่องหมาย #

จากนั้นกดรหัสบัตรคนจนแล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

จากนั้นเราก็จะทราบยอดเงินในบัตรแล้ว ไม่ต้องเชื่ อ ใค ร ไม่ต้องเชื่ อ ข่าวเช็ ก เองนักเลงพอ

ล่าสุดยังไม่มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับหากมีความคืบหน้ า ทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ที่มา กระปุก