ดีเดย์ 15 พฤษภาคม จ่ายเงินเกษตรกรชุดแรก รีบเช็กสิทธิ์

เรื่องเด่น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ครัวเรือนละ 5 พันบาท ระยะเวลา3เดือน รวม 1.5 หมื่นบาท ลดผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งและ co vid 19 ว่ารัฐบาลจ่ายช่วยเกษตรกร 10ล้านครัวเรือน โดยให้กระทรวงเกษตรฯดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด พร้อมตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่นๆเช่นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จะขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนเกษตรกรผู้ปลูก ของสูบ ดูแล โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต้องส่งทะเบียนเกษตรกรมาให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตรวจความซ้ำซ้อน ทั้งนี้หากใครตกหล่น ให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่15 พ.ค.นี้

กระทรวงเกษตรฯจะตรวจเลขบัตรประชาชน 13 อีกครั้ง ตรวจความซ้ำซ้อนทะเบียนเกษตรภายในของกระทรวงเกษตรฯและส่งไปกระทรวงการคลัง เพื่อไปตรวจ ไม่ให้มีชื่อซ้ำกับโครงการอื่นๆเช่นโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน เงินชุดแรกถึงมือเกษตรกรได้รับกลางเดือนพ.ค. นี้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วที่สุดและสามารถใช้เป็นเงินทุนในการทำเกษตรรอบใหม่ นายเฉลิมชัย กล่าว