ข่าวดี ต่างชาติฟันธง ไทย จบ Covid 19 เดือน มิถุนายน ทั่วโลก ธันวาคม

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สถาบัน Data Driven Innovation Laboratory (DDI) ในประเทศสิงคโปร์ ทำโมเดล พยากรณ์จุดสิ้นสุดการแพร่ของ Covid 19 ในประเทศไทยวันที่ 11 มิถุนายน ส่วนทั้งโลกเดือน ธันวาคม นี้

โดย ข้อมูลจากห้องทดลองของสถาบัน ดาต้า-ไดรเวน อินโนเวชั่น (ดีดีไอ) ของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ของ Covid19 ทั่วโลกไว้ว่า จะสิ้นสุดวงจรชีวิตของ Covid ลงในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมกับคาดการณ์การระบาดในหลายประเทศว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ในส่วนของประเทศไทย คาดว่าจะสิ้นสุดการระบาดลงในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

โดยการคาดการณ์ของดีดีไอ ดูจากการขับเคลื่อนต่างๆ เช่น การเติบโตของจำนวนประชากร เทคโนโลยีใหม่ และการติดเชื้อ พร้อมกับใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ รวมกับโมเดลทางตรรกะวิทยา อธิบายถึงปรากฏการณ์วงจรชีวิต และโมเดล เอสไออาร์ ที่จำลองการกระจายตัวของโรค

จากข้อมูลเหล่านี้ ดีดีไอ พบว่า จีน ซึ่งเป็นต้นตอของ Covid 19 จะปลอดจากเชื้อในวันที่ 9 เมษายน

สิงคโปร์ จะปลอดจากเชื้อวันที่ 16 กรกฎาคม

ประเทศไทย 11 มิถุนายน

อินโดนีเซีย 29 สิงหาคม

ฟิลิปปินส์ 7 กรกฎาคม

เวียดนาม 3 พฤษภาคม

มาเลเซีย 7 พฤษภาคม

สหรัฐ 2 กันยายน

สเปน 2 สิงหาคม

อิตาลี 30 สิงหาคม

และอิหร่าน 24 ตุลาคม ทั้งหมดเกิดขึ้นในปี 2563

 

เรียบเรียง Siamstreet