เริ่มแล้ววันนี้ กปน.เปิดลงทะเบียน โรงแรม หอพัก อพาร์ตเมนต์ ผ่อนค่าประปานานถึง 6เดือน

เรื่องเด่น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้รัฐบาล และหน่วยงานต่าง เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุดวันที่ 20 เม.ย. ซึ่งเป็นวันแรกที่ การประปานครหลวง (กปน.) ขย ายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย สามารถผ่อนชำระค่าน้ำประปาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้

โดยเริ่มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอผ่อนชำระค่าน้ำได้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.นี้ ผู้ใช้น้ำสามารถกดเลือกในระบบได้ว่าจะขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระค่าน้ำเฉพาะของเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระค่าน้ำได้ทั้ง 2 เดือน พร้อมระบุจำนวนงวดที่ต้องการจะผ่อนชำระ ที่

  • เว็บการประนครหลวง : www.mwa.co.th เมนู eservicesapp.mwa.co.th
  • ดาวน์โหลดแอพ : App MWA onMobile

สำหรับผู้ใช้น้ำที่หักค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร ที่ประสงค์จะผ่อนชำระค่าน้ำตามใบแจ้งค่าน้ำในเดือนพ.ค.นี้ ให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20-28 เม.ย.นี้ และใบแจ้งค่าน้ำในเดือนมิ.ย. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 28 พ.ค.2563 เพื่อ กปน. จะได้ดำเนินการแจ้งเ รื่ อ งไปยังธนาคารให้ระงับการหักบัญชีค่าน้ำตามใบแจ้งค่าน้ำในเดือนดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่ วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

ขอบคุณ ให้ความรู้