หัวหน้าบุคลากรพูดถึงปัจจัย 4

อาหารการกิน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คาดไทยต้องอยู่กับสถานการณ์ เเพร่ระบาดอีกนาน แนะทุกฝ่ายร่วมบริหารจัดการปัจจัย 4 ให้ดี เพียงพอต่อประชาชน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า สถานการณ์การเเพร่ระบาด จะอยู่กับประเทศไทยไปอีกนาน ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันให้ประชาชนเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ได้อย่างเพียงพอ ระหว่างรอคอยยาประสิทธิภาพสูงและวัคซีน เพื่อเอาตัวรอดไปด้วยกัน

เนื้อหาทั้งหมดระบุดังนี้

” เราต้องต่อสู้อีกยาวนาน อย่างที่เคยกล่าวไว้ เราจะต้องร่วมกันอีกยาวนาน เหมือนวิ่งมาราธอน สิ่งที่ต้องการขณะนี้ ต้องการความร่วมมือร่วมใจ และให้ประชาชนไทยทุกคนได้ถึง ความจำเป็นขั้นพื้นฐานคือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เราจะต้องจัดแบ่งปัน เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร ถ้ามีการกระจายอาหารให้ทั่วถึง ทุกคนจะต้องไม่อด เราได้เปรียบกว่าประเทศที่มีน้ำมันแต่ไม่มีอาหาร ถ้าเรารู้จักแบ่งปัน ที่อยู่อาศัยต้องมีน้ำ ไฟ ดังนั้น ขณะนี้ น้ำ ไฟ ถ้าประชาชนไม่มีจ่าย ก็อย่าไปตัดน้ำ ตัดไฟเลย ให้ทุกคนอยู่ได้ เครื่องนุ่งห่ม ก็ขอให้มีแบบพอเพียง ส่วนความเจ็บป่วย ยารักษาโรค ทางการก็พร้อมจะเข้ามาดูแล การเรียนการศึกษาของเด็กไทย ขณะอยู่บ้าน จะต้องปรับเปลี่ยน ผู้ปกครองที่บ้านจะต้องช่วยด้วย ขณะนี้ที่เราต้องการควบคุมโรคให้น้อยที่สุด เพื่อรอ ยาที่มีประสิทธิภาพสูง ลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ รอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการป้องกันโรค และเมื่อมีภูมิคุ้มกัน กลุ่มเกิดขึ้น ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ เราจะต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน”

 

ขอบคุณ รวมไอจีดารา