ประโยชน์ของข้าวเหนียวดำ (ข้าวก่ำ) กินเป็นประจำมีดีกว่าที่คิด

อาหารการกิน

เชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้จักข้าวเหนียวดำกันดีอยู่แล้ว ประโยชน์ของข้าวเหนียวดำ เยอะมากๆ แต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ ในข้าวเหนียวดำนั้นมีส า รอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยในการบำรุ ง เ ลื o ด บำรุงร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่า แน่นอนว่าร่างกายมีภู มิต้ าน ท าน โ ร คมากขึ้นด้วยนั่นเอง

สำหรับคนที่ทานข้าวเหนียวดำนั้นจะลดการเป็นโ ร ค มะ เ ร็ ง โ ร ค อั ม พ ฤ ก ษ์ โ ร ค หั ว ใ จ และโ ร ค ความ ดั น โ ล หิต ได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังสามารถล ด ค ล อ เรสเตอรอลได้อีกด้วย ลดการเป็นเก๊าท์ ไม เก ร น ลดความเ ครี ย ดได้ดี ทำให้นอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้หญิงที่ป ว ดท้ อ งประ จำ เ ดื อ นบ่อย ๆ หากทานข้าวเหนียวดำก็จะลดอาการป ว ดลง

ถือว่ามีประโยชน์หลายด้านมาก ๆ การทานข้าวเหนียวดำนั้นช่วยกระ ตุ้ น ฮ อ ร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกายได้ดีมาก ๆ ทำให้ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยง่าย ปัญหา วั ยทองก็แก้ได้เหมือนกัน ในข้าวเหนียวดำนั้นมีส า รแ อ น โ ท ไ ซ ย านิน เป็นประโยชน์มาก ๆ งานวิจัยออกมาบอกแล้วว่าสา ร ตั วนี้ช่วยลด โ ร ค ห ล อ ด เ ลื o ด หั ว ใ จได้ดี โดยเฉพาะวัยกลางคน โ ร ค นี้จะต้องระวั งให้มาก ๆ

หากเป็นไปได้ควรจะหาข้าวเหนียวดำมาทานกันบ่อย ๆ เลย เพราะว่าจะทำให้เริ่มชินและรู้สึกชอบไปเองเลย สำหรับคนที่อย ากจะบำรุ ง ร่ า งกายให้แข็งแรง สามารถต้ า น โ ร ค ภั ย ต่าง ๆ ได้นั้น ข้าวเหนียวดำช่วยได้เยอะจริง ๆ ราคาไม่แพงอีกด้วย อย่ าลืมหาซื้อมาทานกันนะ