วิธีลงทะเบียนกู้ 50000 กับธนาคาร ผ่านเว็บไซต์

อาหารการกิน

จากกรณีธนาคารออกมาประกาศให้กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ออกมาตรการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มมีนโยบายให้เร่งรีบให้ความช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ

ล่าสุดกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์กู้เงิน สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10000ถึง50000 บาท ของธนาคารออมสิน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 15 เมษายน 63 เป็นวันแรก

โดยธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0จุด10เปอร์เซ็น ต่อเดือน Flat Rate ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30000 บาท ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ในตอนนี้ เช่น พ่อค้า-แม่ค้าคนขับรถโดยสาร คนขับแท็กซี่,และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0จุด35 เปอร์เซ็น ต่อเดือน Flat Rate ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือข า ดรายได้

วิธีขอกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน ผ่านเว็บไซต์ออมสิน ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปธนาคาร เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมย ถึง30 ธค 63

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1 เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คลิก

2 เลือกเงินกู้ 50000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0จุด35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด

3 กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4 สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน ภาพจาก ธนาคารออมสิน การลงทะเบียนดังกล่าว จะเริ่มเปิดลงวันที่ 15 เมษายน 2563 นี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนลงนะคะ

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน