วิธีลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 7,500 บาท เยียวยาช่วงโควิด

เรื่องเด่น

ถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลมีประโยชน์ที่ผู้มีสิทธิ์ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ เมื่อเว็บไซต์ brighttv รายงานว่า จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในประเทศไทยและต่างชาติ โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน อีกทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก

 

สำหรับในไทยนั้นมีคนถูกเลิกจ้าง และว่างงานทันที โดยผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท จาก “เราไม่ทิ้งกัน” เป็นเวลา 3 เดือนนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19″ โดยเป็นผู้ทำงานอิสระ (ยกเว้นเกษตรกร) หรือผู้ประกันตนในมาตรา 39 และมาตรา 40 เท่านั้น ซึ่งมนุษย์เงินเดือน” ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 จะไม่สามารถรับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันในครั้งนี้ แต่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในฐานะผู้ว่างงาน ผ่านการ “ลงทะเบียนผู้ว่างงาน” ทั้งกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงกรณีอื่นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชย ออนไลน์ เดือนละ 7,500 บาทจาก ประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนรับเงินชดเชย ออนไลน์ เดือนละ 7,500 บาทจาก ประกันสังคม

  1. ยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news
  2. เลือกหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน online (e-form for sso benefits) โดยผู้ประกันตนกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และนายจ้างกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุ COVID-19
  3. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  • ลูกจ้างภาครัฐ ที่หน่วยงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน
  • ลูกจ้างเอกชนที่ตกงานช่วงโควิด ประกันสังคมจะจ่าย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 180 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.50 = 7,500 บาท ต่อเดือน
  • ลูกจ้างลาออกเอง ประกันสังคมจ่าย 30% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ นานสูงสุด 90 วัน วิธีคำนวณ 15,000 x 0.30 = 4,500 บาท ต่อเดือน

ขอบคุณ brighttv,pixabay,Jarm News