วิธีปลูกเตยให้ติดงามไว ใบดกเขียว กลิ่มหอม ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี

เคล็ดลับ

การปลูกเตยในปัจจุบัน นิยมปลูกด้วยการแยกเหง้าหรือหน่อปลูก ทั้งนี้ เตยสามารถขึ้นได้ดีในที่ชุ่ม และทนต่อสภาพดินชื้นแฉะได้ดี แต่ควรเลือกพื้นที่ปลูกไม่ให้น้ำท่วมขังง่าย

การเตรียมแปลง

แปลงปลูกเตย ควรไถแปลง และตากดินก่อน 5-10 วัน พร้อมกำจั ดวั ช พื ชออกให้หมด ก่อนหว่านด้วยปุ๋ยค อ ก พร้อมพรวนกลบ

การปลูก

การปลูกเตย ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะดินจะชื้นดี ทำให้ต้นเตยติด และตั้งตัวได้ง่าย ด้วยการขุดหลุมปลูกเป็นแถว ระยะหลุม และระยะแถวที่ 50 เซนติเมตร หรือที่ 30 x 50 เซนติเมตร ก่อนนำต้นพันธุ์เตยลงปลูก

การให้น้ำ

หลังจากปลูกเตยเสร็จ ควรให้น้ำทันที แต่หากดินชื้นมากก็ไม่จำเป็นต้องให้ และให้น้ำเป็นประจำทุกๆ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นดิน และฝนที่ตก

การใส่ปุ๋ ย

หลังจากปลูกแล้ว 2-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ยสูตร 24-12-12 หยอดรอบโคนต้น และให้อีกครั้ง 5-6 เดือน หลังปลูก โดยใช้การหว่านทั่วทั้งแปลงหรือหยอดรอบโคนต้นหากไม่แตกกอมาก

การเก็บใบเตย

หลังจากการปลูกแล้วประมาณ 8 เดือน ก็สามารถเริ่มเก็บใบเตยได้ โดยมีวิธีเก็บใบเตย 2 แบบ คือ

  • แบบไว้หน่อ คือ ให้เก็บใบเตยด้วยการใช้มี ดตั ดยอด โดยเลือกตัดเฉพาะต้นที่ใหญ่มากหรือต้นที่แก่สุด และให้เหลือกอหรือยอดที่เล็กไว้ ซึ่งเพียง 4-5 เดือน ก็สามารถเก็บใบหรือย อ ดเตยได้อีกครั้ง วิธีนี้ เกษตรกรนิยมทำมากที่สุด
  • แบบไม่ไว้หน่อ คือ การใช้มัดตั ดต้นเตยทั้งหมด ออ ก เหลือเพียงเหง้าหรือโคนต้นตอไว้ เพื่อให้แตกหน่อใหม่ วิธีนี้ ไม่ค่อยนิยมนัก เพราะต้องรอให้เตยแตกหน่อ และดูแลให้เติบโต ซึ่งกว่าจะเก็บใบได้ก็ต้องใช้เวลานานขึ้น

ประโยชน์เตย

1. ใบเตยนำมาบด และคั้นแยกน้ำ ก่อนนำไปผสมทำขนมหรือของหวานต่างๆ เช่น ขนมเปียกปูน ขนมชั้น เป็นต้น เนื่องจากให้สีเขียวสด และให้กลิ่นห อ ม เป็นธรรมชาติ

2. นำใบเตยมา 5-10 ใบ บดคั้นผสมน้ำ และกรองแยกน้ำออก ก่อนนำมาต้มอุ่น พร้อมกับเติมน้ำตาลลงเล็กน้อยตามความหวานที่ต้องการ เรียกว่า น้ำใบเตย

3. ใบเตยนำมาห่อทำขนมหวาน เช่น ขนมตะโก้

4. ใบนำมามัดรวมกัน ใช้สำหรับวางในห้องน้ำ ห้องรับแขกเพื่อให้อากาศมีกลิ่นห อ ม ช่วยในการดับกลิ่น

5. ใบเตยสดนำมายัดหมอน ช่วยให้มีกลิ่นหอม

6. ใบนำมาสกัดน้ำมั นห อ มระเหยที่เรียกว่า Fragrant Screw Pine ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ มีประโยชน์ในด้านอาหาร เครื่องสำอาง และย า

7. ส า รสกั ดจากใบเตยนำมาใช้เป็นสารแต่งกลิ่นบุหรี่

8. ใบเตยสดนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนใช้ชงเป็นชาดื่ม

9. น้ำมันห อ มระเหยจากเตยนำไปเป็นส่วนผสมของน้ำ ย า ปรับอากาศ

10. ส า รสกั ดจากใบเตยนำไปเคลือบข้าวสารที่ไม่มีกลิ่นห อ ม หลังจากนำมาหุงแล้วจะช่วยให้มีกลิ่นห อ ม

11. ส า รสกั ดจากใบเตยใช้เป็นส า รป้องกันการหืนของอาหาร น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์อาหารสั ต ว์

12. ส า รสกั ดจากใบเตยใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ครีมทาผิว

13. น้ำคั้นใบเตยนำมาผสมทำแซมพู สบู่ หรือ ครีมนวด

14. น้ำมันห อ มระเหยใบเตยใช้เป็นส่วนผสมทาง ย า

15. ใบเตยสดนำมามัดเป็นกำ ใช้ขัดถูพื้น ช่วยให้พื้นเงางาม และมีกลิ่นห อ ม

16. ใบเตยสด นำมามัดรวมกับด อ กไม้อื่นๆ ใช้สำหรับถวายหรือบูชาพระ

ที่มา jo worker