รับสมัครตำรวจหญิง 150 อัตรา “กองร้อยน้ำหวาน”

สัมมาอาชีพ

เปิดรับสมัครตำรวจหญิง 150 อัตรา ในกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กองร้อยน้ำหวาน) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหญิง กองร้อยน้ำหวาน บก.อคฝ. จำนวน 150 อัตรา ประจำปี 2563

“กองร้อยน้ำหวาน บก.อคฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 150 อัตรา แต่ต้องอยู่กองร้อยน้ำหวาน 4 ปี จึงจะมีสิทธิย้ายไปที่อื่นได้ งานหนักใช้ได้เพราะนอกจากจะต้องฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมตลอดเวลาแล้ว เมื่อมีการชุมนุมก็ต้องไปร่วมปฏิบัติ และอาจต้องรับงานภารกิจพิเศษเช่นไปช่วยจุดคัดกรองสำคัญบางจุด แต่ค่าตอบแทนก็ไม่เลวเพราะนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้เงินตำแหน่งป้องกันปราบปรามอีก 3,000 บาท มีที่พักที่เป็นหอหญิงพร้อม แถมสิทธิรักษาพยาบาลสามชั่วอายุ ตัวเรา พ่อแม่ ลูก”

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค กองร้อยน้ำหวาน

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมฯ จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน กองบังคับการอารักขาและควบคมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
จำนวน 150 อัตรา

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค กองร้อยน้ำหวาน

คุณสมบัติทั่วไป

1. รับสมัครจากบุคคลภายนอกหญิง

2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า แต่ไม่สามารถเอาวุฒิที่สูงกว่ามาเทียบเพื่อสิทธิประโยชน์ได้

3. อายุ 18 – 30 ปี

4. สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

5. สุขภาพแข็งแรง

6. ว่ายน้ำ 25 เมตร ในเวลาไม่เกิน 50 วินาที

7. วิ่ง ระยะทาง 800 เมตร ในเวลาไม่เกิน 5 นาที

8. ยืนกระโดดไกล ระยะไม่น้อยกว่า 120 ซม.

9. วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร ไม่เกิน 15 วินาที

10. วิ่งระยะทาง 50 เมตร ไม่เกิน 13 วินาที

11. ไม่มีรอยสัก เว้นรอยสักในร่มผ้าขนาดเล็ก โดยดุลยพินิจคณะกรรมการดำเนินการ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org

ขอบคุณที่มาข่าว และภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค กองร้อยน้ำหวาน