สีสันเกณฑ์ ท ห า ร ส า ว ส อ ง สวย ฟ า ด ห ญิ ง แท้ ยัง อ า ย

เรื่องเด่น

สะดุดสายตาหนุ่มๆ ทุกคนคงห นีไม่พ้นส าวประเ ภทส อง ที่เดินทางมาวันนี้และสร้างสีสันเรียกเสียงฮื อฮ าเป็นอย่างมาก คือ

นายภาณุพงศ์ อายุ 22 ปี หรือน้องลูกเม่น นักศึกษาปีที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

ดีกรีนางงามสาวประเภทสองชนะเลิศมาแล้วหลายรางวัล ล่าสุดชนะเลิศรางวัล 1 ในการประกวดสาวประเภทสองที่ จ.แพร่

และชนะเลิศการประกวดน้องนางบ้านนาจำแลง ประเพณีวิ่งค วาย ที่ จ.ชลบุรี

น้องลูกเม่น บอกว่า ปีนี้ได้เตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อมายืนยันตนและขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ

ปีนี้เป็นปีที่ 2 เนื่องจากยังเรียนอยู่ คาดว่าปีนี้จะมาทำการคัดเลือกซึ่งเชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นประเภท 4 รับการยกเว้น ขณะที่เดินทางมานั้นต่างก็มีหนุ่มๆ ชื่นชมกันไม่ขาดปากว่าสวยไม่แ พ้หญิงจริงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังมีสาวประเ ภทสองอีกราย คือ นายอินทรา อายุ 20 ปี สาวประเภทสอง เดินทางมาคัดเลือก

แต่สุดท้ายแล้วตรวจร่างกายมีสภาพไม่เหมือนกับผู้ชายทั่วไปจึงได้รับการยกเว้น

ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป