ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ ขอเพียง “รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้” ไม่มีทางอับจนแน่นอน

ข้อคิดสอนใจ ธรรมะ คำสอน

สถานการณ์ในปัจจุบันการครองชีพ สิ่งของไหนก็มีแต่แพงๆ ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย แต่ในทางตรงกันข้ามรายได้มันไม่สมดุลกันเอาซะเลย วันนี้เราจึงนำพระธรรมเทศนาเรื่อง “เศรษฐกิจไม่พอเพียง” โดย “หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก” แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ มาให้ได้อ่านกัน

“ราคายางพาราก็ตกต่ำ ราคาข้าวก็ตกต่ำ เรื่องราคาสิ่งของ แต่ว่าค่าครองชีพสูงนะที่นี่ ฟังๆ ดูแล้วมีคนบอกกับหลวงพ่อว่า ลูกหลานทางอีสานนี้ ขยันอยู่…ในการหาเงิน

แต่ไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักบริหารตัวเอง พอได้รับเงินเดือนมาแล้ว ก็เอาไปกินไปใช้เสียก่อน ไปกินไปใช้หมดแล้วค่อยมาทำงานต่อ

หลวงพ่อได้ยินแล้ว ก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะหลวงพ่อก็เป็นคนอีสาน แต่ถึงยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลาย ลูกหลานทั้งหลาย รู้จักการบริหารจัดการกับตัวเอง อย่าไปฟุ่งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป

อย่าไปใช้เกินตัว ให้รู้จักบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีใครจะรู้จักดียิ่งกว่าตัวของเราเอง ถ้าหากว่าเราใช้เกินตัว เราก็จะต้องพยายามหา หาให้เพียงพอ ให้รู้จักหา ให้รู้จักเก็บ ให้รู้จักใช้

เพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย คณะศรัทธาญาติโยมทุกคน ให้มองตัวเอง ให้รู้จักในการบริหารจัดการ เศรษฐกิจแบบนี้ บ้านเมืองแบบนี้ การเป็นอยู่แบบนี้ เราจะทำแบบไหน เราจะวางตัวแบบไหน เราจะอยู่กินแบบไหน เราจะใช้แบบไหน ต้องได้คิด ต้องดูและสังเกตุ สรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญา”

คำสอนนี้เพียงเรายึดถือไว้ชีวิตเราก็จะไม่ขัดสน ไม่อับจนอีกต่อไป