เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องมีโรงเรือน 7 วันเก็บขายได้

การเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือน แบบเ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอเพียง ลดความยุ่งย า กและไม่ต้องลงทุนสร้างโรงเรือน อีกทั้งใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่ง แ ต ก หรือโอ่ง ร้ า ว สามารถนำมาเพาะเห็ดได้ จึงได้เกิดวิธีการ เพาะเห็ดในโอ่ง ไม่ต้องใช้โรงเรือน แถมได้บริโภคในครัวเรือนอ ย่ า งเพียงพอ ได้เห็ดที่มีความสด คุณภาพดี และรสชาติอร่อยไม่แพ้การเพาะจากวิธีอื่น วัสดุและอุปกรณ์ 1 โอ่ง มั ง ก ร จำนวน 1 ใบ 2 ก้อน เ ชื้ อ เ ห็ ด นางฟ้าหรือเห็ดถุงชนิดอื่นๆ จำนวน 20 ก้อน 3 […]

Continue Reading

รับสมัครตำรวจหญิง 150 อัตรา “กองร้อยน้ำหวาน”

เปิดรับสมัครตำรวจหญิง 150 อัตรา ในกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (กองร้อยน้ำหวาน) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนหญิง กองร้อยน้ำหวาน บก.อคฝ. จำนวน 150 อัตรา ประจำปี 2563 “กองร้อยน้ำหวาน บก.อคฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 150 อัตรา แต่ต้องอยู่กองร้อยน้ำหวาน 4 ปี จึงจะมีสิทธิย้ายไปที่อื่นได้ งานหนักใช้ได้เพราะนอกจากจะต้องฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมตลอดเวลาแล้ว เมื่อมีการชุมนุมก็ต้องไปร่วมปฏิบัติ และอาจต้องรับงานภารกิจพิเศษเช่นไปช่วยจุดคัดกรองสำคัญบางจุด แต่ค่าตอบแทนก็ไม่เลวเพราะนอกจากเงินเดือนแล้วยังได้เงินตำแหน่งป้องกันปราบปรามอีก 3,000 บาท มีที่พักที่เป็นหอหญิงพร้อม แถมสิทธิรักษาพยาบาลสามชั่วอายุ ตัวเรา พ่อแม่ ลูก” ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค กองร้อยน้ำหวาน ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. […]

Continue Reading

ด่วuมาก รับสมัครงาน เทศบาลแลະอบต 30058 อัตsา เงิuเดือน 5000 ถึง 15000

กรະทsวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แลະเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 30058 อัตsา โดยมีรายลະเอียด ดังนี้ 1. อาสาสมัคsบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15548 อัตsา โดยกsมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าตอบแทน 5000 บาทต่อเดือน (อปท.แห่งลະ 2 อัตsา) รับสมัครรະหว่าง วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2563 สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย คุณสมบัติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. – ไม่เป็น จนท.รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ต า มกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนปรະจำ เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จະต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตs การดูแ ล ผู้สูงอายุขั้นกลาง […]

Continue Reading

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงินของไทย ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อให้บริการข้อมูลกับร้านค้า เครื่องรูดบัตร โครงการภาครัฐ และร้านค้าเอกชน โดยมีหลักเกณฑ์ในการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -Merchant Call Center (ภาครัฐ , ร้านค้า) ลักษณะงาน -เป็นงานให้บริการข้อมูลแก้ไขปัญหาร้านค้า เครื่องรูดบัตร โครงการภาครัฐ และร้านค้าเอกชน -วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (สลับวันหยุด / ไม่ตรงเสาร์ อาทิตย์) -ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สามารถเข้ากะได้ คุณสมบัติผู้สมัคร -ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุไม่เกิน 32 ปี (หากอายุเกินแต่มีประสบการณ์ทำงาน Call Center สามารถสมัครได้) -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา -สามารถใช้ Microsoft Office พื้นฐานได้ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ -สามารถไปช่วยงานที่สะพานขาวได้ -ขอคนที่สนใจสมัครงานและทำงานจริงเท่านั้น […]

Continue Reading