คนที่มีบุญที่สุดในโลก คือ “คนที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่”

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ สำหรับหลักอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ เมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่าน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณท่าน โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1 เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อยามท่านชรา ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย 2 เมื่อท่านไม่อยู่แล้ว ก็จัดพิธีให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้ 1 ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ 2 ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ 3 ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 4 ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้ การตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน และการควรจะศรัทธาในเรื่องของการรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิ ให้เป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นประโยชน์ทั้งพ่อแม่และตนเอง ทั่้งในภพนี้และภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางสู่นิพพาน โดยอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่สามารถ […]

Continue Reading

เพียงแค่ทำทาน 3 อย่างนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

หากตอนนี้ท่านกำลังมีความทุกข์มากๆ กำลังขัดสน และมีปัญหา เรื่องการเงิน การงาน และครอบครัวถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น ลองหมั่นทำทาน 3 ทานนี้ ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน 1. วัตถุทาน วัตถุทานนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น 2. ธรรมทาน ธรรมทานนั้น หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำ แบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้น นอกจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่สวด จะมีพรหม เทพเทวา ดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชา พระพุทธเจ้าด้วย 3. อภัยทาน อภัยทานนั้น จะว่าทำง่าย หรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธฝังใจ หรืออาฆาตแค้นใคร มักจะให้อภัยยาก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่าย […]

Continue Reading

คำสอนอดีตพระสังฆราช “การกินเจ” ไม่ใช่การทำบุญ และ “การกินเนื้อสัตว์” ก็ไม่ใช่การทำบาป

วิสัชนาธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 เคยได้พูดบอกในเรื่องของ “การกินเจ” กับพระราชินี ว่าคนไทยนั้นกำลัง “เข้าใจผิด” กันอยู่มาก การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆ ไม่ได้บุญ อธิบาย คือ เราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิดว่า หมูจะไม่ถูกฆ่า เปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆ แล้วคิดว่า เราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้น ไม่มี ไม่เกิด เพราะเรา นึกๆ คิดๆ ไปเองไม่ได้ทำ ไม่ได้กระทำจริง ถ้าอยากได้บุญ เราต้องช่วยชีวิตสัตว์ มี 2 ข้อ คือ 1 ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิต ซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย 2 เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมัน อย่างนี้เป็นบุญ เมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ วิธี แล้ว ไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ รับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลย จึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนา ลองคิดดูว่าถ้าการกินพืช เช่น ผัก หญ้า […]

Continue Reading

คิดดูสักนิด ก่อนซื้อของจากคนจน แล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนไป

เรียกได้ว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเลยก็ว่าได้ นี่อาจจะเป็นนิสัยของใครหลายคนที่ทำตามกระแสสังคม เพื่อยกตัวเองขึ้นให้มีหน้ามีตา และเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้อาจจะตรงกับจริตของใครหลายคน และอาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่าง “คุณนาย กับ ชายชราขายไข่” เรื่องมีอยู่ว่า… คุณนาย : ฉันต้องการซื้อไข่ 6 ฟอง 25 บาทได้ไหม (ที่จริงควรจะ 30 บาท) ชายชราตอบว่า แล้วแต่คุณนายเถอะ อยากซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ก็ตามสะดวก วันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมก็ได้ เพราะตั้งแต่เช้ายังขายไข่ไม่ได้เลย แล้วคุณนายก็หิ้วไข่ 6 ฟอง เดินไปขึ้นรถเก๋งที่มีเพื่อน นั่งอยู่แล้ว ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องว่า สามารถซื้อไข่ได้ในราคาถูกกว่าที่พ่อค้าขาย หลังจากนั้นคุณนายและผองเพื่อนก็ไปภัตตาคารแห่งหนึ่ง สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะ และกินกันอย่างเพลิดเพลิน แต่ก็ไม่หมด ยังเหลืออีกมากมายเยอะแยะ จนในที่สุดก็เรียกทางร้านมาเช็คบิล ราคาทั้งหมด 1400 คุณนายยื่นเงินจ่ายไป 1500 แล้วบอกว่า ไม่ต้องทอนนะค่ะ…เงินแค่นี้มันธรรมดามากสำหรับเจ้าของภัตตาคาร แต่สำหรับพ่อค้าไข่ชรา มันอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้นะ จุดสำคัญคือว่า ทำไมเราชอบโชว์ว่า เวลาเราซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านลำบากอยู่แล้ว เรามักต่อรองราคาและรู้สึกพึงพอใจ ถ้าหากว่าเราต่อราคาได้ถูกกว่าราคาที่เขาขายแล้วทำไมเรามักไม่เคยได้ต่อรองราคาสินค้าราคาแพง ที่วางขายในห้าง ในร้านใหญ่ ที่เขาโก่งราคาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว พ่อของผม […]

Continue Reading