เผยวิธี สรงน้ำพระที่บ้าน แบบถูกวิธี

การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันและต้องทำเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเสื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการอีกด้วย อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาด ๆ ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พานและถาดรองตามความเหมาะสม เครื่องหอม (ดอกไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/น้ำอบ/น้ำปรุง) ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำพระ ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน (ถวายเครื่องเถราภิเษก) 1. เริ่มจากอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา 2. จากนั้นอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัยให้สวยงาม 3. ต่อมาก็เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุงใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ […]

Continue Reading

ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ ขอเพียง “รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้” ไม่มีทางอับจนแน่นอน

สถานการณ์ในปัจจุบันการครองชีพ สิ่งของไหนก็มีแต่แพงๆ ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย แต่ในทางตรงกันข้ามรายได้มันไม่สมดุลกันเอาซะเลย วันนี้เราจึงนำพระธรรมเทศนาเรื่อง “เศรษฐกิจไม่พอเพียง” โดย “หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก” แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ มาให้ได้อ่านกัน “ราคายางพาราก็ตกต่ำ ราคาข้าวก็ตกต่ำ เรื่องราคาสิ่งของ แต่ว่าค่าครองชีพสูงนะที่นี่ ฟังๆ ดูแล้วมีคนบอกกับหลวงพ่อว่า ลูกหลานทางอีสานนี้ ขยันอยู่…ในการหาเงิน แต่ไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักบริหารตัวเอง พอได้รับเงินเดือนมาแล้ว ก็เอาไปกินไปใช้เสียก่อน ไปกินไปใช้หมดแล้วค่อยมาทำงานต่อ หลวงพ่อได้ยินแล้ว ก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะหลวงพ่อก็เป็นคนอีสาน แต่ถึงยังไงก็ตาม ถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลาย ลูกหลานทั้งหลาย รู้จักการบริหารจัดการกับตัวเอง อย่าไปฟุ่งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป อย่าไปใช้เกินตัว ให้รู้จักบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีใครจะรู้จักดียิ่งกว่าตัวของเราเอง ถ้าหากว่าเราใช้เกินตัว เราก็จะต้องพยายามหา หาให้เพียงพอ ให้รู้จักหา ให้รู้จักเก็บ ให้รู้จักใช้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย คณะศรัทธาญาติโยมทุกคน ให้มองตัวเอง ให้รู้จักในการบริหารจัดการ เศรษฐกิจแบบนี้ บ้านเมืองแบบนี้ การเป็นอยู่แบบนี้ […]

Continue Reading

หลวงตามหาบัว เผย “9 นิสัยของผู้ที่มีบุญมาก” กราบสาธุ!!

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “โลหิตดี” ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู บิดาชื่อ “นายทองดี” มารดาชื่อ “นางแพง” ได้ให้มงคลนามว่า “บัว” หลวงตามหาบัว ได้ฝากโอวาทธรรม ไว้กับพุทธศาสนิกชน เรื่อง “9 นิสัยของคนมีบุญมาก” มีบุญสอนตนเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ จิตของผู้มีบุญ ๑. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็นสมบัติของเราเอง ๒. ไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว […]

Continue Reading

อ่านเถอะ “ความสุขของการไม่มี” อ่านจบแล้วจะสุขใจขึ้นเยอะเลย

เรื่องเล่าสมัยพุทธกาลอยากให้ทุกคนได้อ่านเมื่ออ่านจบแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น… เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่กลางป่า ช่วงปลายฝนต้นหนาว มีชายคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงโค (นายโคบาล) ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญ และไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธองค์ จึงเข้าไปถามว่า “ขอโทษขอรับ ท่านเป็นใคร” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เราตถาคต” นายโคบาลตกใจ บอกว่า “พระองค์มานั่งอยู่กลางป่าได้อย่างไร พระองค์มีความสุขไหม?” พระพุทธองค์ จึงตรัสตอบว่า “เธอรู้ไหม ในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นหนึ่งในนั้น” นายโคบาลได้ยินพระดำรัสเช่นนั้น ถึงกับตัวชาและมีความปิติ ด้วยอำนาจของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ ตรัสถามต่อว่า “เธอกำลังทำอะไร” นายโคบาลตอบว่า “หม่อมฉัน ตามหาวัวขอรับ” พระพุทธองค์ตรัสถามต่อว่า “วัวกี่ตัว” นายโคบาลตอบว่า “16 ตัว ขอรับ” พระพุทธองค์ ตรัสถามต่อว่า “แล้วตอนนี้ วัวอยู่ไหน” นายโคบาลตอบว่า “วัวหายทั้งหมดเลยขอรับ” พระพุทธองค์ ตรัสถามต่อว่า “เธอคิดว่าฉันมีวัวไหม” นายโคบาลตอบว่า “ไม่มีขอรับ” พระพุทธองค์ ตรัสถามต่อว่า “คนไม่มีวัวอย่างฉัน มีโอกาสทุกข์ เพราะวัวหายไหม” […]

Continue Reading